Journal över entrepenörskap

Lyckade koncept och idéer är värda att hyllas. Här lyfter vi företag, produkter och tjänster värda namnet.


Företagande

Entrepenörer som vågar ta steget är värda att hyllas oavsett utgång. Att aldrig ge upp är svaret på varje motgång och leder till slut hela vägen.


Innovation

Att våga ifrågasätta samtiden och bryta ny mark med nya innovationer, tjänster och lösningar kräver mod – men kan förändra verkligheten.


Trendsättare

Att gå i bräschen för något en tror på. Vare sig det är en produkt, tjänst eller idé är kostsamt, men betalar sig alltid i slutändan. Ge inte upp!

Läs mer om samtidens pionjärer

 • Framtidens entrepenad – hyr utrustningen

  Framtidens entrepenad – hyr utrustningen

  Som redaktör för JOS är jag glad att dela med mig av min senaste artikel om hållbarhetsfördelarna med att hyra entreprenadutrustning. I denna text har jag fokuserat på att förmedla komplext akademiskt material på ett lättillgängligt sätt, med en stark grund i vetenskaplig forskning. Jag tror att denna artikel ger värdefulla insikter i hur vi…


 • Auktioner: En kärnpunkt i den moderna handelsdynamiken

  Auktioner: En kärnpunkt i den moderna handelsdynamiken

  Auktioner, ett av de äldsta handelssätten, fortsätter att vara en central del av dagens marknadsekonomi. De tjänar som en mötesplats där värde, efterfrågan och unika möjligheter interagerar. Denna dynamiska marknadsform anpassar sig ständigt för att möta både säljares och köpares behov, och har med tiden utvecklats till att omfatta en mängd olika typer och format.…


 • Gröna lungor i stadsmiljö: En källa till hälsa och välbefinnande

  Gröna lungor i stadsmiljö: En källa till hälsa och välbefinnande

  I en värld där städer växer och teknologin utvecklas, har vi tenderat att glömma bort naturens betydelse. Forskning påvisar dock alltmer hur viktiga grönområden – parker, lövträd, fruktträd, och andra stamträd – är för vår hälsa och vårt välbefinnande. Något som handelsträdgårdar och trädgårdsexperter har talat om i många år. Denna artikel utforskar hur dessa…


Våra ledord

Framåtanda

Pionjärskap