Offentliga hjärtstartare gör stor skillnad

En banbrytande studie i Stockholm har visat att tillgången till automatiserade externa defibrillatorer (AED), allmänt kända som hjärtstartare, spelar en avgörande roll för att rädda liv vid hjärtstopp utanför sjukhus. Denna forskning, som täcker åren 2006 till 2012, ger ny insikt i effekten av hjärtstartare i offentliga miljöer. Hela studien finns att läsa här: OUT OF HOSPITAL CARDIAC ARREST

Kan dödligheten minskas med hjälp av hjärtstartare?

Forskargruppen, under ledning av doktorer, genomförde en omfattande analys av hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholm. Syftet var att utvärdera effekten av PAD (Public Access Defibrillation) -programmet, där antalet hjärtstartare ökade markant under studieperioden.

Resultat från studien

Studien identifierade 474 av 6532 OHCA-fall som lämpliga för PAD. Resultaten visade att tidig användning av hjärtstartare, särskilt av förstasvarare och i offentliga miljöer, ledde till en överlevnad på 70% jämfört med 31% för de fall som hanterades av ambulanspersonal.

Effekten av PAD-programmet

Trots att hjärtstartare inom PAD-programmet endast utgjorde en bråkdel av de tillgängliga enheterna, visade de sig vara överraskande effektiva. Deras användning var avgörande i nästan en tredjedel av de fall där en offentlig hjärtstartare användes.

De doktorer, som bidrog till analysen, betonar vikten av fortsatt expansion av PAD-program. De understryker också vikten av utbildning och medvetenhet om hjärtstartare och deras användning i nödsituationer.

Expertkommentar

En expert inom området, förklarar: “Resultaten från denna studie visar tydligt hur viktigt det är att ha tillgång till en hjärtstartare vid hjärtstopp. Varje minut är avgörande, och en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död.”

Offentligt tillgängliga hjärtstare gör stor skillnad

Denna forskning understryker inte bara vikten av PAD-program (Public Access Defibrillation) utan också behovet av att sprida kunskap och tillgänglighet till hjärtstartare. Resultaten från studien i Stockholm visar på en markant ökning av överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus när hjärtstartare används. Denna information är särskilt relevant för företag, föreningar, fastighetsbolag och andra offentliga aktörer som har möjlighet att göra en verklig skillnad i sina samhällen.

Att investera i en hjärtstartare är inte bara en investering i en säkerhetsutrustning, det är en investering i människoliv. Varje minut räknas vid ett hjärtstopp, och tillgången till en hjärtstartare kan vara den avgörande faktorn som räddar ett liv. Med tanke på att majoriteten av hjärtstopp inträffar utanför sjukhusmiljön, är det av största vikt att ha tillgång till denna livräddande teknik i offentliga miljöer.

Företag, föreningar och fastighetsbolag spelar en central roll i detta avseende. Genom att utrusta sina lokaler med hjärtstartare och utbilda personalen i dess användning och i HLR (hjärt-lungräddning), kan de inte bara bidra till att rädda liv utan också visa ett starkt engagemang för hälsa och säkerhet i sin verksamhet. Detta gynnar inte bara de anställda och besökare, utan också samhället i stort genom att skapa tryggare och mer hjärtvänliga miljöer.