Admin

  • Avkoppling i en stressad värld: Hur trädgården kan bli din räddning

    JOS publicerar idag en viktig artikel om något som berör oss alla i en alltmer hektisk tid: stress. Den konstanta kopplingen till elektroniska enheter, arbetslivets påfrestningar och städernas ljudkulisser tar ut sin rätt. Men, det finns hopp. Det finns en lösning. Låt oss dyka ner i forskningen kring vikten av avkoppling och hur vi kan…

    Read more

  • Kraften i innovation och förändring

    Innovation är avgörande för att driva framsteg och förändring i samhället. Genom att skapa nya och förbättrade lösningar på befintliga problem eller genom att introducera helt nya idéer, kan innovation leda till ökad produktivitet, ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet. En av de mest kraftfulla effekterna av innovation är dess förmåga att skapa nya jobb och…

    Read more